با سلام خدمت خیرین گرامی :

در پی بازدیدی که از عزیزان نیازمند بعمل آوردیم خانواده ای بودند که پدر خانواده در اثر اعتیاد شدید فوت شده بود و مادر خانواده زندگی سه فرزندش را به مشقت و کارکردن در منازل سپری میکرد این خانواده از هر لحاظ در مضیقه بودند اما بیشترین مشکلی که داشتند مربوط به این بود که پدر خانواده در زمان حیات دست فرزند خردسال خود را با آب جوش سوزانده بود به طوری که دست این دختربچه از آرنج خم و راست نمی شد و نیاز به عمل جراحی داشت لذا با توجه به اینکه این فرزند دختر میباشد و برای آینده او مشکلات زیادی ایجاد میکند به اتفاق شما خیرین گرامی و مهربان پویشی جهت کمک به درمان این فرزند عزیزمان راه می اندازیم به امید اینکه طی چند روز آینده هزینه عمل این فرزند عزیزمان با کمکهای شما عزیزان جمع آوری شود

شماره کارت جهت واریز کمکهای شما خیرین :6277607000023973 نزد پست بانک به نام موسسه خیریه ام الائمه حضرت فاطمه زهرا (س) میباشد